Studiefinanciering is voor een student meestal niet voldoende om alle kosten van te betalen. Veel studenten werken daarom naast hun studie. Maar studenten met een beperking kunnen vaak niet of nauwelijks bijverdienen. Voor hen is er de individuele studietoeslag. Dit is bijzondere bijstand.

Wie heeft er recht op?

U kunt een studietoeslag krijgen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent 18 jaar of ouder;
  • U volgt een opleiding of studie en ontvangt studiefinanciering (Wsf 2000) of een tegemoetkoming in de studiekosten (Wtos), of u heeft hier recht op maar ontvangt deze niet;
  • U heeft geen of weinig eigen vermogen;
  • U heeft geen recht op een Wajong-uitkering; en
  • U bent door een langdurige medische beperking niet in staat om voldoende bij te verdienen.

De gemeente bepaalt of u recht heeft op de studietoeslag en kan hiervoor een geneeskundig advies vragen. De gemeente bepaalt ook hoe hoog de toeslag is en of u deze per maand of per (half) jaar krijgt uitgekeerd.

Studietoeslag vanaf 2022

Per 1 januari 2022 zal de wet wijzigen. Dan geldt in alle gemeenten hetzelfde bedrag per maand. Dit wordt ongeveer € 300, maar het exacte bedrag zal ook afhangen van uw leeftijd. De leeftijdsgrens van 18 jaar en de vermogensgrens vervallen. Als u stage loopt, mag u vanaf 1 januari 2022 naast de studietoeslag een stagevergoeding tot ongeveer € 180 per maand houden. 
Neem voor meer informatie contact op met de gemeente.

Vergelijk hulpaanbod