Een IOAW-uitkering is een speciale bijstandsuitkering voor oudere werklozen. IOAW is de afkorting van Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.

Voor wie?

U kunt de uitkering aanvragen als u na afloop van uw WW-uitkering of WGA-uitkering nog steeds werkloos bent. U krijgt alleen IOAW als u (en/of uw partner) geen (of weinig) inkomsten heeft.

Vermogen

Bij de IOAW hoeft u uw vermogen niet op te maken. Dit is het verschil met de gewone bijstandsuitkering uit de Participatiewet. Vermogen is: spaargeld, een koophuis, een auto of caravan en andere spullen van waarde.

Voorwaarden

U krijgt IOAW na uw WW-uitkering als het volgende voor u geldt:

  • U bent vóór 1 januari 1965 geboren,en
  • U was 50 jaar of ouder toen u in de WW kwam,en
  • U heeft 4 maanden of langer een WW-uitkering gehad,en
  • Uw WW-uitkering is afgelopen.

Was u 60 jaar of ouder op het moment dat u werkloos werd? Dan kunt u een IOW-uitkering aanvragen.

U krijgt IOAW na uw loongerelateerde WGA-uitkering als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent vóór 1 januari 1965 geboren,en
  • U was 50 jaar of ouder toen u een loongerelateerde WGA-uitkering kreeg, en
  • Uw WGA-uitkering is gestopt omdat u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent.

Hoogte

De IOAW vult de inkomsten van u en uw partner aan tot bijstandsniveau. Heeft u een kleine WW-of WGA-uitkering ontvangen omdat u een (kleine) deeltijdbaan had? Dan zal de IOAW-uitkering aanvullen tot het niveau van het maandloon waarop uw WW- of WGA-uitkering was gebaseerd. Het is mogelijk dat uw IOAW-uitkering of totale inkomen van u en uw partner dan lager is dan een bijstandsuitkering. U kunt dan misschien een aanvullende bijstandsuitkering (Participatiewet) krijgen, maar alleen als u geen of weinig eigen vermogen heeft.

IOAW-uitkering aanvragen

Een IOAW-uitkering vraagt u aan bij UWV via werk.nl. Heeft u een partner? Dan moet u de uitkering samen aanvragen. Is de aanvraag compleet? Dan stuurt UWV uw aanvraag door naar de gemeente. Die moet binnen 8 weken beslissen of u een uitkering krijgt.

Afbouwen

De IOAW wordt sinds 1 januari 2015 langzaam afgebouwd. Dat wil zeggen dat u geen IOAW-uitkering meer kunt aanvragen als u op of na 1 januari 1965 bent geboren.

Vergelijk hulpaanbod