De IOAZ-uitkering is een bijstandsuitkering voor oudere zelfstandigen die met hun bedrijf zijn gestopt. De letters IOAZ zijn een afkorting van Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen. Sinds 2006 kunnen gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen al geen IOAZ-uitkering meer krijgen. De IOAZ is er nu alleen nog voor 55-plussers die met hun bedrijf zijn gestopt.

Vermogen

De IOAZ vult uw inkomen aan tot bijstandsniveau. Het voordeel van de IOAZ boven de bijstand is dat u veel meer vermogen mag hebben. Vermogen is: spaargeld, een koophuis, een auto of caravan, en het vermogen in uw eigen bedrijf.

Aanvragen

Een IOAZ-uitkering kunt u aanvragen bij het Zelfstandigenloket. Let op! U moet de IOAZ-uitkering aanvragen vóórdat u stopt met uw bedrijf.
Wanneer uw aanvraag compleet is, heeft het Zelfstandigenloket 8 weken de tijd om te beslissen of u een IOAZ-uitkering kunt krijgen. Soms duurt de beslissingstermijn wat langer.

Recht op IOAZ

U kunt een IOAZ-uitkering krijgen als u aan al deze voorwaarden voldoet:

  • U hebt 1225 uur of meer per jaar in uw eigen bedrijf gewerkt (dat is gemiddeld zo'n 24 uur per week). Werkte uw partner mee? Dan moet uw partner 525 uur of meer per jaar in het bedrijf hebben gewerkt.
  • U bent 55 jaar of ouder maar u hebt nog geen recht op AOW.
  • U stopt na uw 55e verjaardag met uw bedrijf.
  • Uw bedrijf is in Nederland gevestigd.
  • U heeft de laatste 3 jaar als zelfstandige gewerkt. De 7 jaar daarvoor heeft u bij een werkgever óf als zelfstandige gewerkt.
  • De winst uit uw bedrijf plus eventuele andere inkomsten (loon, WW- of Waz-uitkering) was de laatste 3 jaar gemiddeld minder dan € 26.455 bruto per jaar. De verwachting is dat de inkomsten in de toekomst minder dan € 27.797 bruto per jaar zijn (bedragen per 1 juli 2021).
    De inkomsten van uw partner tellen niet mee. Maar als uw partner meewerkt in het bedrijf, dan tellen sommige inkomsten van uw partner wel mee. Het Zelfstandigenloket kan u hierover informatie geven.
Vergelijk hulpaanbod