Hulpaanbod van: Vangnet & Advies

Dit Meldpunt is actief in de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ).
OGGZ is zorg voor mensen die daar meestal zelf niet om vragen, maar deze zorg wel nodig hebben. De vraag om hulp is veelal afkomstig van familie, buren, omstanders of politie.

Meer informatie

Meldpunt met betrekking tot
  • geestelijke gezondheidszorg
  • openbare geestelijke gezondheidszorg
Hoe kan de melding gedaan worden?
  • E-mail
  • Op locatie
  • Schriftelijk
  • Telefonisch
Op welk telefoonnummer?

088-0100524

Anonieme melding mogelijk?
  • Nee
Zijn er voorwaarden verbonden aan de melding?
  • Ja, namelijk: Wij nemen geen anonieme meldingen aan.
Wanneer kan een melding gedaan worden?

Signalen van:

Sociaal isolement:
Geen contact met anderen, doet de deur niet open;
Psychische problemen of verslavingsproblemen;
Vreemd gedrag, verward, extreem schuw of angstig, naar alcohol ruiken, trillen, onaangepast of agressief gedrag, lusteloosheid;

Onvoldoende verzorging, vervuild, onverzorgd uiterlijk, verwaarloosde kinderen, onbehandelde ziektes of letsel.

Vervuiling van de woning/ woonomgeving;
Stank, vuil of troep in de tuin, volle brievenbus, verwaarloosde huisdieren, etensresten, opslag van goederen;

Sociaal-maatschappelijke problemen:
Schulden, dreigende huisuitzetting, dreigende energie afsluiting, mishandeling, dakloosheid, ruzies en conflicten, verstrikt in een kluwen van problemen.

Privacy

Instellingen waarmee het team samenwerkt, hebben elk hun eigen privacyreglement en/of geheimhoudingsplicht.
Het uitwisselen van gegevens gebeurt in principe alleen met toestemming van de cliënt.
Inzage in het dossier van het Meldpunt door een cliënt is, na overleg, mogelijk.

Doelgroep-toelichting

Iedereen die zich zorgen maakt over mensen in zijn of haar omgeving. Complexe problemen. Het kan gaan over buren, familie, vrienden, bekenden. Voor professionals: over cliƫnten waar zorg over bestaat maar die niet de hulp kunnen krijgen die noodzakelijk is.

Bijzonderheden

Oplossingen worden vaak gezocht in samenwerking met diverse organisaties. Wij werken samen met:


GGZ Noord-Holland-Noord
Brijder verslavingszorg (Parnassiagroep)
DNO Doen
Stichting Geriant
GGD
De Wering
MEE
Politie
Zorg voor verstandelijk gehandicapten
Gemeentelijke Sociale Diensten
Woningbouwverenigingen
Thuiszorgorganisaties
Jeugdzorg
Schuldhulpverleners
Huisartsen
En anderen

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Meldpunt of vertrouwensarts
Vergelijk hulpaanbod