Hulpaanbod van: Dokter Bosman

Juist nu digitaal

We zetten alles op alles om er juist in deze lastige tijd voor kinderen en jongeren te zijn. Onze afspraken voor jeugdhulp gaan door, alleen in een aangepaste vorm. We kunnen op afstand behandelen. Dit kan telefonisch zijn of met een beveiligde dienst voor videobellen. Onze cliënten reageren heel positief op deze andere vorm van contact en behandelen.

Onze werkwijze komende periode

Alle cliënten zijn hierover door ons op 15 maart geïnformeerd. Wij houden hen op de hoogte via hun cliëntportaal. De behandelaren bellen voor een eerste afspraak en tijdens dit telefonisch contact bespreken zij met cliënt en ouders hoe ze de behandeling de komende tijd gaan aanpakken. Alle informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus zijn ook te vinden op onze website. 

Wij staan voor onze zorg.

Wij blijven open om er juist in deze tijd er ook voor wijkteams te zijn. Onze psychologen en psychiaters zijn direct beschikbaar voor verwijzing, consultatie of advies.

Samen met u zorgen we ervoor dat we de continuïteit van de zorg zo goed mogelijk waarborgen.

Contactinformatie

Meer informatie

Soort hulp
  • online hulp
  • telefonische hulpverlening
Werkwijze

 Wij helpen met beeldbellen, chat of telefonisch voor psycholigische hulp, intake, diagnose en behandeling 

Kosten

Kosten vergoed door gemeenten en zorgverzekeraars

Vergelijk hulpaanbod