Organisaties
 

Maatschappelijk werk (alles)

Verfijnd op
Verfijn
Dichtbij

 • Leger des Heils W&G Noord-Holland, Vast en Verder

  Contract met de gemeente

  Woontrainingsprogramma voor dak- en thuisloze jongeren

  Maatschappelijk werk
   
    088-06 57 100
    Tesselschadestraat 79
  1811EK
  Alkmaar
 • Boba Levensloopbegeleiding

  Contract met de gemeente

  Boba Levensloopbegeleiding biedt zorg aan kinderen, jeugdigen, gezinnen en volwassenen met autisme (ASS) vanaf IQ 70 tot hoge...

  Maatschappelijk werk
   
    088-03 35 500
    Wilgenbos 1
  3311JX
  Dordrecht
 • dnoDoen

  Contract met de gemeente

  dnoDoen Begeleiding Opvang Wonen. Wij helpen mensen die door complexe problemen dak- of thuisloos zijn of dit dreigen te worden met opvang,...

  Maatschappelijk werk | Welzijnswerk
   
    0900-73 66 000
    Jan de Heemstraat 7
  1816KB
  Alkmaar
 • GGMD Centraal Bureau

  Contract met de gemeente

  GGMD helpt bij communicatie-, participatie- en psychische problematiek. Wij doen dat specifiek voor mensen die vroeg-, plots- of laatdoof of...

  Maatschappelijk werk | GGZ | Gehandicaptenzorg
   
    088-43 21 700
    Kanaalweg 93C
  3533HH
  Utrecht
 • Socius

  Socius ondersteunt, begeleidt en adviseert mensen die dat nodig hebben. Als het gaat om opvoedingsproblemen, om schulden, om eenzaamheid, om...

  Maatschappelijk werk | Cliëntondersteuning | Schuldhulpverlening | Informatie- en adviespunten | Sociaal raadslieden | Juridische dienstverlening
   
    088-88 76 900
    Geesterduinweg 5
  1902CB
  Castricum
 • Buurtbemiddeling - Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo

  Buurtbemiddeling Buurtbemiddeling helpt buren hun conflict zelf op te lossen via professioneel getrainde vrijwillige buurtbemiddelaars....

  Maatschappelijk werk | Mediators
   
    06-39 83 95 15
    Strooijonkerstraat 7
  1812PJ
  Alkmaar
 • Platform sociaal maatschappelijke organisaties Egmonden

  Het platform is een overlegorgaan van allerlei sociaal-maatschappelijke organisaties in de Egmonden. De doelstelling is elkaar te informeren over...

  Maatschappelijk werk | Wijk- en buurtverenigingen
   
 • Humanitas - afdeling Amstelland

  Humanitas is een maatschappelijke vrijwilligersorganisatie, die opkomt voor een samenleving waarin mensen actief vorm geven aan hun eigen leven en...

  Maatschappelijk werk | Vrijwilligersorganisaties | Welzijnswerk
   
    06-40 98 18 00
    Dr. Willem Dreesweg 2
  1185VB
  Amstelveen
 • Art.1 Bureau Discriminatiezaken NHN

  Art.1 Bureau Discriminatiezaken Noord-Holland Noord is een onafhankelijke organisatie die werkt aan het voorkomen en bestrijden van discriminatie....

  Maatschappelijk werk | Informatie- en adviespunten | Welzijnswerk
   
    072-51 54 400
    Gasthuisstraat 2
  1811KC
  Alkmaar
 • Stichting Maatjes voor Schuldhulp IJmond

  Samen lukt ’t, dat is waarin wij geloven bij SchuldHulpMaatje. Zeker als je in de schulden zit, heb je iemand nodig die in je gelooft en je...

  Maatschappelijk werk | Vrijwilligersorganisaties | Schuldhulpverlening | Welzijnswerk
   
    06-10 78 97 71
    Elbestraat 16
  1966XJ
  Heemskerk
 • Sociale Verzekeringsbank - Dienstverlening PGB

  Als u door ziekte, beperking of ouderdom zorg nodig heeft, kunt u in aanmerking komen voor een PGB. Met uw PGB kunt u zelf uw zorg inkopen....

  Maatschappelijk werk | Overheden | Informatie- en adviespunten
   
    030-26 48 200
    Graadt van Roggenweg 400
  3531AH
  Utrecht
 • Fier - Landelijk expertise- en behandelcentrum bij geweld

  Fier is landelijk expertise- en behandelcentrum op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Expertisegebieden zijn huiselijk geweld,...

  Psychologen | Maatschappelijk werk | Meldpunten | GGZ | Telefonische hulporganisaties
   
    058-21 57 084
    Holstmeerweg 1
  8936AS
  Leeuwarden