Zorg en ondersteuning

Eigen bijdrage zorg

Voor sommige vormen van zorg vanuit de Wmo en de Wlz moet u een eigen bijdrage betalen.

Wat is een eigen bijdrage?

Als u zorg of ondersteuning nodig heeft, dan kan de gemeente u daarbij helpen. Bijvoorbeeld met een traplift, scootmobiel of huishoudelijke hulp. Voor sommige zorg en ondersteuning moet u een gedeelte zelf betalen: de eigen bijdrage.

Voorzieningen met een eigen bijdrage

U betaalt een eigen bijdrage voor:

 • alle Wmo-voorzieningen

Vanaf 2020 geldt dit ook voor Schoonmaakondersteuning. Mensen met een laag inkomen en gezinnen onder de AOW-leeftijd zijn uitgezonderd. Zij betalen geen eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wmo.

Het CAK berekent uw eigen bijdrage

Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent of u een eigen bijdrage moet betalen voor de zorg die u krijgt en hoe hoog deze bijdrage is. U krijgt van het CAK ook de rekening voor het betalen van de eigen bijdrage.

April en mei 2020: geen eigen bijdrage Wmo vanwege corona

Mensen die Wmo-ondersteuning krijgen, hoeven voor de maanden april en mei 2020 geen eigen bijdrage te betalen. Dat is vanwege de situatie rond het coronavirus.

Deze maatregel geldt niet voor mensen die vanuit de Wmo wonen in een instelling voor beschermd wonen of voor opvang. Zij moeten voor de maanden april en mei wel hun eigen bijdrage betalen. Kijk voor meer informatie op de website van het CAK.

Vragen over de eigen bijdrage Wmo

Heeft u vragen over de eigen bijdrage voor de Wmo, dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Team. U kunt ook op de website van het CAK kijken voor meer informatie.

Eigen bijdrage Wlz

Hoeveel eigen bijdrage u betaalt voor zorg vanuit de Wlz, hangt af van:

 • Uw inkomen
 • Uw vermogen
 • Uw leeftijd
 • Uw huishouden
 • De zorg die u ontvangt

Meer informatie over de eigen bijdrage Wlz vindt u op de website van het CAK.

Eigen bijdrage Wlz uitrekenen

Op de website van het CAK vindt u een handig rekenprogramma waarmee u zelf kunt berekenen wat uw eigen bijdrage voor de Wlz ongeveer zal zijn.

Wmo en Wlz: geen dubbele eigen bijdrage

Mensen die Wlz-zorg én ondersteuning vanuit de Wmo krijgen, hoeven voor de Wmo-ondersteuning géén eigen bijdrage te betalen. U betaalt dan alleen de eigen bijdrage voor de Wlz.

De vrijstelling geldt voor het hele huishouden: dus krijgt uw partner Wlz-zorg en u Wmo-ondersteuning? Of andersom? Ook dan hoeft degene die de Wmo-ondersteuning krijgt, geen eigen bijdrage te betalen. De precieze voorwaarden vindt u op de website van het CAK.

Belangrijk om te weten

Alles op een rij over de Wmo per 1 januari 2020:

 • In onze gemeente is de eigen bijdrage voor ondersteuning uit de Wmo maximaal € 19,00 per maand.
 • Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u in 2020 geen eigen bijdrage te betalen.
 • Inwoners met een laag inkomen betalen geen eigen bijdrage.
 • U betaalt per maand aan het CAK. In plaats van per 4 weken (28 dagen). Dit geldt ook nu ook voor schoonmaakondersteuning, u hoeft hiervoor niet meer aan de aanbieder te betalen.
 • Begin 2020 kunt u tijdelijk meerdere facturen in één maand ontvangen: de laatste facturen voor hulp of ondersteuning in 2019. En de eerste facturen voor 2020.
 • Wij leveren uw gegevens na januari aan. U ontvangt de eerste factuur van 2020 daarom ook pas later van het CAK.

Het bedrag van € 19,00 is voor:

 • Hulp in het huishouden en schoonmaakondersteuning
 • Begeleiding
 • Hulpmiddelen (m.u.v. rolstoelen) en voorzieningen
 • Ondersteuning van de mantelzorg
 • Dagbesteding
 • Woningaanpassingen

Voor gebruikers van de regiotaxi verandert er niets: hiervoor blijft een eigen bijdrage per rit verschuldigd aan de vervoerder.

Zie ook