Zorg en ondersteuning

Eigen bijdrage zorg

Voor sommige vormen van zorg vanuit de Wmo en de Wlz moet u een eigen bijdrage betalen.

Wat is een eigen bijdrage?

Als u zorg of ondersteuning nodig heeft, dan kan de gemeente u daarbij helpen. Bijvoorbeeld met een traplift, scootmobiel of huishoudelijke hulp. Voor sommige zorg en ondersteuning moet u een gedeelte zelf betalen: de eigen bijdrage.

Voorzieningen met een eigen bijdrage

U betaalt een eigen bijdrage voor:

 • alle Wmo-voorzieningen

Vanaf 2020 geldt dit ook voor Schoonmaakondersteuning. Mensen met een laag inkomen en gezinnen onder de AOW-leeftijd zijn uitgezonderd. Zij betalen geen eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wmo.

Het CAK berekent uw eigen bijdrage

Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent of u een eigen bijdrage moet betalen voor de zorg die u krijgt en hoe hoog deze bijdrage is. U krijgt van het CAK ook de rekening voor het betalen van de eigen bijdrage.

Begin 2020: tijdelijk meerdere rekeningen in één maand

Kreeg u vorig jaar ook Wmo-ondersteuning? Dan betaalde u de eigen bijdrage altijd achteraf: de rekening voor april kreeg u bijvoorbeeld in mei. In 2020 krijgt u de rekening meestal eerder: nog in dezelfde maand dat u de hulp of ondersteuning ontvangt. Door deze verandering kan het gebeuren dat u begin 2020 van het CAK meerdere rekeningen krijgt.

Kijk voor meer informatie op de website van het CAK.

Vragen over de eigen bijdrage Wmo

Heeft u vragen over de eigen bijdrage voor de Wmo, dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Team. U kunt ook op de website van het CAK kijken voor meer informatie.

Eigen bijdrage Wlz

Hoeveel eigen bijdrage u betaalt voor zorg vanuit de Wlz, hangt af van:

 • Uw inkomen
 • Uw vermogen
 • Uw leeftijd
 • Uw huishouden
 • De zorg die u ontvangt

Meer informatie over de eigen bijdrage Wlz vindt u op de website van het CAK.

Wmo en Wlz: geen dubbele eigen bijdrage

Mensen die Wlz-zorg én ondersteuning vanuit de Wmo krijgen, hoeven voor de Wmo-ondersteuning géén eigen bijdrage te betalen. U betaalt dan alleen de eigen bijdrage voor de Wlz.

De vrijstelling geldt voor het hele huishouden: dus krijgt uw partner Wlz-zorg en u Wmo-ondersteuning? Of andersom? Ook dan hoeft degene die de Wmo-ondersteuning krijgt, geen eigen bijdrage te betalen. De precieze voorwaarden vindt u op de website van het CAK.

Eigen bijdrage uitrekenen

Op de website van het CAK vindt u een handig rekenprogramma waarmee u zelf kunt berekenen wat uw eigen bijdrage ongeveer zal zijn.

Aftrekken van de belasting

De eigen bijdrage die u betaalt, kunt u in sommige gevallen aftrekken van de belasting. Op de website van de Belastingdienst kunt u nagaan of u hiervoor in aanmerking komt.

Belangrijk om te weten

Alles op een rij over de Wmo per 1 januari 2020:

 • In onze gemeente is de eigen bijdrage voor ondersteuning uit de Wmo maximaal € 19,00 per maand.
 • Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u in 2020 geen eigen bijdrage te betalen.
 • Inwoners met een laag inkomen betalen geen eigen bijdrage.
 • U betaalt per maand aan het CAK. In plaats van per 4 weken (28 dagen). Dit geldt ook nu ook voor schoonmaakondersteuning, u hoeft hiervoor niet meer aan de aanbieder te betalen.
 • Begin 2020 kunt u tijdelijk meerdere facturen in één maand ontvangen: de laatste facturen voor hulp of ondersteuning in 2019. En de eerste facturen voor 2020.
 • Wij leveren uw gegevens na januari aan. U ontvangt de eerste factuur van 2020 daarom ook pas later van het CAK.

Het bedrag van € 19,00 is voor:

 • Hulp in het huishouden en schoonmaakondersteuning
 • Begeleiding
 • Hulpmiddelen (m.u.v. rolstoelen) en voorzieningen
 • Ondersteuning van de mantelzorg
 • Dagbesteding
 • Woningaanpassingen

Voor gebruikers van de regiotaxi verandert er niets: hiervoor blijft een eigen bijdrage per rit verschuldigd aan de vervoerder.

Zie ook