Veel coronapatiënten herstellen na een paar weken helemaal. Toch kan het zijn dat u langere tijd na uw coronabesmetting nog klachten blijft houden. U bent bijvoorbeeld nog vaak moe, kortademig, angstig of somber. U kunt met uw klachten terecht bij de huisarts. Een gezonde leefstijl en steun van mensen uit uw omgeving kunnen ook helpen om er weer bovenop te komen.

Hulp via de huisarts

Heeft u vragen of maakt u zich zorgen over uw herstel? U kunt contact opnemen met uw huisarts. De huisarts kan u zo nodig doorverwijzen naar professionele hulp en zorg. Bijvoorbeeld van een fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog of andere hulpverlener.

Op Thuisarts.nl kunt u meer lezen over welke klachten u misschien blijft houden na corona, en over de mogelijkheden voor behandeling.

Gezond leven

Het kan zijn dat de huisarts u adviezen geeft over gezond eten en over weer gaan bewegen. Beide kunnen helpen om sneller weer fit te worden. Bouw het bewegen wel rustig op. Op deze website vindt u hier meer informatie over:

Hulp van anderen

Heeft u last van somberheid, angsten of andere psychische problemen? Het kan helpen om erover te praten met mensen uit uw omgeving, zoals vrienden, familie of buren.

U kunt anderen natuurlijk ook om praktische hulp vragen. Misschien wil iemand uit uw omgeving eens boodschappen voor u doen, als u dit vanwege vermoeidheid niet lukt.

Ervaringen van anderen na corona

U kunt ook steun zoeken bij de verhalen van andere mensen die corona hebben gehad. Bijvoorbeeld via:

C-support: advies over nazorg bij corona

Bent u langer dan 3 maanden geleden ziek geworden door het coronavirus? En heeft u nog steeds last van de gevolgen hiervan? Dan kunt u terecht bij C-support voor advies en ondersteuning. Een nazorgadviseur van C-support kijkt samen met u welke vragen of problemen u heeft. Dat kan op allerlei gebieden zijn: bijvoorbeeld lichamelijk, geestelijk, financieel of sociaal.

De nazorgadviseur helpt u bij het vinden van passende hulp. Aanmelden kan via de website c-support.nu. NB: heeft u een dringende medische vraag, neem dan contact op met uw (huis)arts.

Vergelijk hulpaanbod