Een wooninitiatief is een woonvorm voor mensen met een beperking, waarbij de bewoners (of hun ouders) bepalen hoe het wonen en de zorg geregeld worden. Wanneer ouders een wooninitiatief starten voor hun kind, dan heet het ook wel een ouderinitiatief.

Kleinschalig

Een wooninitiatief kan een huis zijn met een groep bewoners. Maar het kunnen ook zelfstandige appartementen zijn (wooneenheden) met een gemeenschappelijke ruimte. Een wooninitiatief is kleinschalig. Het aantal bewoners verschilt. Bijvoorbeeld 4, 8 of 16 bewoners.

Een wooninitiatief starten

Het heet 'wooninitiatief' omdat het initiatief ligt bij de mensen met een beperking (of hun ouders). U kunt dus zelf een woonvorm starten voor uzelf of voor uw kind. Daarbij kunt u de nieuwe woonomgeving zoveel mogelijk naar uw eigen wensen inrichten.

Bij de meeste wooninitiatieven is het persoongebonden budget (pgb) het uitgangspunt. Daarmee kunt u zelf de zorg inkopen die u nodig heeft.

Er komt veel kijken bij het starten van een wooninitiatief. Een projectplan maken, medebewoners vinden, een locatie zoeken, bedenken hoe het project betaald moet worden, praten met de gemeente en woningcorporaties, een vereniging of stichting oprichten. Voor advies en voorlichting kunt u terecht bij Per Saldo, de belangenvereniging voor mensen met een pgb. Per Saldo biedt onder meer een stappenplan voor het starten van een wooninitiatief.

Zorgaanbieder

Het is verstandig om een zorgaanbieder (naar keuze) vanaf het begin bij het woonproject te betrekken. De zorgaanbieder helpt bij de uitvoering van het traject en levert uiteindelijk de zorg die nodig is. Dat spreekt u van te voren af, of laat u vastleggen.

Aansluiten bij een wooninitiatief

In de MEE woonwinkel kunt u vrije plaatsen in wooninitiatieven vinden.

Op de website van Per Saldo vindt u wooninitiatieven waar u zich bij aan kunt sluiten. U kunt er zelf ook een oproep plaatsen om medebewoners te vinden. U moet wel lid zijn van Per Saldo om van deze diensten gebruik te kunnen maken. Of uzelf los abonneren op de diensten van Per Saldo Wonen.

Vergelijk hulpaanbod