Aanpassingen aan de werkplek zijn hulpmiddelen of ondersteuning op uw werkplek. Met aanpassingen kunt u uw werk gemakkelijker uitvoeren en voorkomt u dat u pijn of klachten krijgt.

Voorbeelden van werkplekaanpassingen

Er zijn veel verschillende hulpmiddelen en aanpassingen denkbaar. Bijvoorbeeld:

  • Aangepaste muizen en toetsenborden of andere hulpmiddelen voor de computer
  • Aanpassingen aan meubilair of inrichting
  • Begeleiding. Bijvoorbeeld een jobcoach, gebarentolk of voorleeshulp
  • Orthopedische werkschoenen
  • Aanpassingen in de auto of aan uw fiets
  • Allergeenarme ruimtes voor mensen met longklachten

U kunt ook eens zoeken naar hulpmiddelen op Hulpmiddelenwijzer.nl.

Voorzieningen aanvragen bij UWV

Wanneer u hulp of een hulpmiddel nodig heeft voor uw werk, kunt u dit regelen via UWV. UWV noemt ondersteuning, hulpmiddelen en andere aanpassingen voor uw werk 'voorzieningen'. Kijk op de website van UWV voor meer informatie over voorzieningen en de aanvraag ervan. Belangrijk om te weten: wanneer u een hulpmiddel al heeft aangeschaft, kunt u geen vergoeding meer vragen bij UWV.

Heeft u al een contactpersoon bij UWV, dan kan hij of zij u natuurlijk ook verder helpen.

Aangepast vervoer of rolstoel voor uw werk

Als u aangepast vervoer nodig heeft voor uw werk, dan kijkt het UWV of u in aamerking komt voor een vervoersvoorziening. Denk aan een vergoeding voor reiskosten of aanpassingen aan bijvoorbeeld een auto of fiets. U kunt bij UWV ook een aanvraag indienen als u loophulpmiddelen of een rolstoel nodig heeft op uw werk. Meer hierover kunt u lezen op de website van UWV.

Tolk

Bent u doof of slechthorend? Dan kunt u speciale voorzieningen voor op de werkplek aanvragen bij UWV. Bijvoorbeeld een gebarentolk. Meer informatie hierover kunt u lezen op de website van UWV. U kunt op deze manier ook een tolk aanvragen wanneer u gaat solliciteren.

Voorleeshulp of begeleiding

Bent u blind of slechtziend, of heeft u moeite met bewegen? Ook dan kunt u hulp of begeleiding voor op de werkplek aanvragen bij UWV. Bijvoorbeeld een voorleeshulp. Kijk voor meer uitleg op UWV.nl.

Zorgverzekering

Sommige voorzieningen die u tijdens uw werk gebruikt, kunt u vergoed krijgen via uw zorgverzekeraar. Kijk eens in uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Vergelijk hulpaanbod